ReproFIX, ‘’Geçmişi yaşat, Geleceği yönet‘’

 

..:  Telekomünikasyon sektöründe ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standartlar gözetilerek, ruhsat veya izin verilen telsiz cihaz veya sistemlerin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulması gerekmektedir. Operatörler iç ve dış denetime açık, belirli bir standart veya yönetmeliğe yeterlilik ve/veya uyumu zorunlu hale gelmesi sebebi ile otorite kuruluşlar günümüzde risk tabanlı yönetim çözümleri önermektedir.

İyi bir denetime, doğru savunmanın tek yolu; denetim öncesinde hazır, uygulanmış ve dökümante edilmiş süreçlere sahip olmaktır.

Daha kolay yönetilebilen, daha şeffaf, risklere daha hazırlıklı, süreçlerinde daha kontrollü, daha hızla büyüyebilen ve daha hızlı dönüşebilen organizasyonlar için; uyumluluk ve yönetişimi rekabet avantajına dönüştürme ve dijitalleştirme amacı ile ReproFIX araçları uygulaması devreye girmektedir.

 

Ana Bölümler:

BTK/EMR Raporları,

Planlama için E-Survey,

Saha Kabul ve Hakkediş Yönetimi,

Performans yönetimi,

Rapor Yönetimi,

İş Akış Yönetimi…